UOJ Logo Sharp Sword 剑锋 OI

SSOI

“剑锋OI”普及组多校联盟系列赛(23)

#用户名rating
1DX_louhancheng1832
2WD_louchenhao1804
3DX_jinzhehan1765
4YT_yekangjie21663
5maximum1625
6XH_xuxing1564
7CH_chenyining1562
8WD_heyuanlong1411
9WD_gongzheng1404
10XH_YuKuai1402
11JQ_shizhecheng1371
12wuyin1278
13CN_YuYan1067